ความทรงจำของสมุทรปราการเอฟซี ที่ร่วมกันบันทึกไว้ในภาพถ่าย